Privacitat

Titularitat de la web i les dades de contacte

https://lacalmadepamies.com és un domini d’internet que té com a propietari PAU PÀMIES SLU amb NIF B02794873 i domiciliada a C/ CAMÍ PRIMERA MARRADA, S/N AP-44 – BALAGUER (LLEIDA).

Pot contactar amb PAU PÀMIES SLU:

  • Telefònicament: 603 833 167
  • Per correu electrònic: lacalmadepamies@gmail.com
  • Per correu ordinari: PAU PÀMIES SLU
    C/ CAMÍ PRIMERA MARRADA, S/N AP-44
    25600 BALAGUER (LLEIDA)

Per qualsevol aclariment no dubti contactar amb: PAU PÀMIES SLU


Condicions d’ús de la web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients de PAU PÀMIES SLU i altres usuaris d’Internet. Per navegar a aquesta web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d’ús.
PAU PÀMIES SLU es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’accés a la web, així com els continguts inclosos.


Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. PAU PÀMIES SLU no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.
L’usuari eximeix PAU PÀMIES SLU de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.
En cas d’incloure enllaços d’altres pàgines web, PAU PÀMIES SLU declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos a aquests.


Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s’indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva a PAU PÀMIES SLU L’usuari reconeix que l’ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del mateix usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.
Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol mena obtinguda mitjançant aquesta web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s’abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

https://lamalmadepamies.com és un domini de PAU PÀMIES SLU No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat de PAU PÀMIES SLU de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de PAU PÀMIES SLU.


Seguretat de la Informació

PAU PÀMIES SLU ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals, així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a internet no són absolutament inviolables.


Menors d’edat

PAU PÀMIES SLU prohibeix l’ús dels seus serveis web als usuaris menors de 14 anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors. En cap cas el menor podrà facilitar dades a PAU PÀMIES SLU que permetin obtenir informació sobre els membres del grup familiar, o sobre les característiques d’aquest, tal com dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.


Política per a enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.
A més, només es permet enllaçar a la pàgina d’inici de la web. L’enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari a la mateixa direcció de PAU PÀMIES SLU agafant completament l’extensió de la pantalla de la pàgina que conté l’enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de PAU PÀMIES SLU la pàgina que en realitzi l’enllaç en cap moment podrà reproduir la web PAU PÀMIES SLU, ni incloure-la com a part del seu web ni dins d’un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquesta web o els serveis que en ella s’ofereixen.

L’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a PAU PÀMIES SLU
En cap circumstància PAU PÀMIES SLU no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en aquestes.


Protecció de dades personals

La utilització d’aquesta web i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a la nostra política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.
Llegeixi detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com el titular de la present web en fa ús de les dades dels usuaris i com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.


Cookies

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitàries adaptades als interessos de l’usuari. Visualitzar aquesta web amb les cookies activades al navegador implica l’acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.
Llegeixi detingudament la nostra política de cookies per conèixer les tipologies de cookies emprades, i com bloquejar-les o esborrar-les al seu navegador.


Prevalença de la versió espanyola

En cas que es tradueixi aquest avís legal d’altres idiomes, quan existeixi alguna discrepància, la versió espanyola prevaldrà.


Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal així com les relacions entre PAU PÀMIES SLU i els usuaris es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de LLEIDA, excepte en el cas de consumidors i usuaris on s’aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili. PAU PÀMIES SLU.